Aadaa | Bilisummaa Online
Oduu Haaraya

Aadaa

KORBOO SHEEKKOTAA

sheekkoo

                                   Taammanaa Bitimaa irraa DURADUBBII Mee kunoo harra irraa jalqabeen mataduree “KORBOO SHEEKKOTAA”, jedhamu kana jalatti sheekkota gaggabaaboo (“short stories“) tan addaddaa isinii dhiyeessuuf yaala. Egaa kunis …

Read More »