Oduu Haaraya

Amantii

Baatiin Ramadaana Baatii Qur’aanaa ti. Waa’ee Qur’aana wantoota armaan gadii kanneen baraa ykn immoo yaadadhaa!

quraana

  → Qur’aanni kan buufame waggootii 23f → Qur’aanni makkaa keessatti waggootii 13f bu’e → Qur’aanni Madiinaa keessatti waggootii 10f bu’e → Qur’aanni kutaalee (juuzota) …

Read More »