Categories: Oduu Oromiyaa

Beeksisii PAFD (Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy) ilaalu

 

Onkololessa 21, 2015

Saboota cunqurfamoo impayeera Itiyophiyaa kessa jirani fi jarmoota isaaniin wakkalan wajjin

waltumsuun barbachiisa tahuun isaa amantee oggantootaa fi miseensota Adda Bilisummaa

Oromooti (ABO). Himaamatnii ABO fi qajeelfammi miseesotni isaa ittiin ojeechaa turni, ammas

ittiin ojechaa jiran, fuuladurattis ittiin ojechuuf deemani kanuma.

Akkas taheyyuu akka seera fi heera ABO-tt, dhimmi murteesaa tahani kan akka hariiroo ykn

waltahinsa murnoota, dhaabotaa fi mootumoota wajjin tahani fi kkf, otoo ojiirra hin oolfamiin

dura mirkanii KHR fi GS ABO argachuun barbaachiisaa dha.

Maqaa Adda Bilisummaa Oromootiin (ABO), dhaaba uummata Ogadeen (ONLF), Sidaama

(SNLF), Gambeelaa (GPLF) fi Benishaangul (BPLM) waliin “alliance” ijaarama (galamaa) akka

jiruu, akkasumas waltahinsa walii maallatteessuuf qophiin akka godhamaa jiru sabqunnamtii

(”mass media”) irratti himamee jira. Akka sabqunnamtii irratt arginett waltahinsa kana waliin

kabajuuf hawaasa Oromoo fi alagaadhaaf waamichi Onkololeessa 24 magaala Oslo, Norway-tt

godhamaa jira. Hatahu malee “Alliance” jedhame kana Koreen Hojii Raawwachiiftuu (KHR)

ABO fi Gumiin Sabaa (GS), akkasumas miseensotni ABO waan irratt marihatani waliigalteen

murtahe ykn mirkanii argate mit. Miseensota ABO fi uummata Oromoo, “Alliance” jedhamee

maqaa ABO-tiin sabqunnamtii irratt waan labsamaa jiru kuni, seera fi sirna ABO ala kan

godhamaa jiru tahuu isaa hubachiisna. Itt gafatammi rakkina uumamuu dandahuu kan qaama

(warra) seera fi sirna ABO cabsuun “Alliance” jedhame labsaa jiraniit. Murtoon seeraa ala

godhame kuni waan inni fidu, dhaaba haa tahu ummata keenya irratt, seerawaa tahuu hin

dandahu. Kana jechaa, barsifati ejjannoo (murtii) hardha heeraa fi seera jaarmaa ala fudhatamee

kanaa asumatti ittisuu (dhaabuu) dhiifne callisnee yoo bira dabarre, afaanfaajjii uumee deggarsa

yoo argatee, itt fufee ABO, akkasumas uummata Oromoo, rakkina hamaatt geessuu dandaha

jennee yaaddoo qabnu daballee ibsuu barbaanna.

Injifannoo Uummata Oromoof!

Oromiyaan Nibilisoomti!

Miseensota fi oggantoota ABO

bilisummaa

Recent Posts

Over 100 Oromos Killed as Attacks Continue in Horo Guduru

Falls Church, Virginia (09/20/2022) – As previously reported by OLLAA, on August 30, 2022, an attack was perpetrated by Amhara…

2 days ago

Univarsitii Haroomayaa ummata keenya ni fayyadde moo itti fayyadamte?

Baruumsi bu'ura jireenya ilma namaati. Barnoonni bu'ura waa hundaati. Manni barnootaa naannoo kee jiraachuu jechuun…

1 week ago

The Conflict Testing Ethiopia’s Nobel-Winning Leader

The Conflict Testing Ethiopia’s Nobel-Winning Leader

1 week ago

The Security Challenges Of Addis Ababa Escalate Internally And Externally

For several months, Ethiopia has witnessed an escalation of threats on various fronts, both internal…

2 weeks ago

Reactions to the Ethiopian conflict

In a sign of growing concern in Washington about the Civil War in Ethiopia, the…

2 weeks ago