Categories: Afaan Oromoo

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Sadaffaa

Taammanaa Bitimaa irraa
DURADUBBII
Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, barreeffata kana kutaalee tokkoffaa fi lammaffaa akka gaariitti dhamdhamachuu keessaniif, mee hedduu galatoomaa! Duubbiin galatoomfannaa callaa irratti dhabbattee waan haftuu mitii, kunoo kutaa sadaffaa kanas mee ilaalaa-kaa! Dabaleesoo, as-irratti waanan jabeessee isin yaadachiisu tokkotu jira. Jechoota kana ennuma tokkicha dubbiftaniitoo bira dabruu otoo hin taane, akkuma wanneen biroo isaan ciccimoo yeroolee addaddaa irra deebitanii dubbisuu fi mataatti qabachuun daran barbaachisaa dha. Kan barchisaa tahu anaa fi eenyu faaf otoo hin taane, Afaan Oromoo keessan, afaan nadhii dammaa kanaaf sonaan barbaachisa! Eeyyee:
Afaan Oromoo-koo
Qaama aabboo-haayoo-too
Afaan nadhii dammaa
Kanan na dhibaaree
Ittan cimsa ammaa!
Jedhaatii akkuma akkaayyuuwwan keessan durii geerraraa, geerrarsiisaa itti-nuuf cimsaa! Hayyee, Waaqni guddichii fi tokkichi sun wanneen gaggaarii maraa mee itti isiniif haa simsu!
SEENSA
Ani seensa isa hardhaa kana keessatti waayee seera hirmaata-dubbii (seerlugaa) Afaan Oromoo keessaan hamma wayii isiniif dhiyeessa. Barreeffatoota amman tana afaan keenyaan bahaa jiran keessatti, dogoggora tokko tokko waanan qalbeeffaddheefan isaan akka sirraawaniif waa jedha. Uummata jenneetoo “uummatni” hin jennu; “uummanni” jenna malee! Seera afaan keenyaatu akka akkanatti dubbannuu fi barreessinu nu akeekkachiisa. Akkanuma:
jechoota        –       jechoonni
harqootaharqoonni
dhalootadhaloonni
irbaatairbaanni
gumaatagumaanni
ijibbaataijibbaanni
furmaatafurmaanni
gatatagatanni
imaammata –       imaammanni
galfatagalfanni
Faa akkanatti barreesina. Mee hardhaaf kunuu ni gayaa, seerota garii kutaalee itti-fufaman keessatti ilaala. Kunoo, amma kanaa gaditti jechoota kutaa kanaaf dhiyaatan, mee ilaalaa!
JECHOOTA DIGDAMII-SHANAN HARDHAAF DHIYAATAN:
1) Afoola    –                  oral literature
2) Baluunaa –                  aircraft
3) Barsaa –                  blanket (= uffatalkanii)
4) Burkaana –                  volcano
5) Dakkee –                  beach
6) Dammaqsituu –                  alarm clock
7) Jirofii                        –                  career (jiruu + ofii)
8) Limaaya –                   cereals
9) Maanya                    –                   ocean (= galaanbojaa)
10) Magaalmataa –                   capital city
11) Moodii –                   burial association (= “iddirii“)
12) Mosajii –                   software
13) Oddoo –                   garden (= dhayii, manduubee)
14) Rawwaa –                   gulf (Rawwaa Edan – Galf of Eden)
15) Qeddoo                  –                    watchman, guard (qeyee + eegduu; =waardiyyaa)
16) Reera –                   area (=irgee)
17) Sammuu –                   mind, brain
18) Surgaba –                   shorts (surree gabaabaa > surgaba)
19) Takkaataa –                   rare, scarce; unique
20) Tiriikaa –                   battery (= baatirii)
21) Tishoo –                    cornice
22) Ukkaa –                    asthma
23) Uqqubunnee –                    brain
24) Waafoo –                    roof (= gasarree, dikkaa)
25) Waaltina –                    standardization
Itti-fufa ——!
==============    //    ==============
bilisummaa

Yaa rabbii ilmaan Oromoo haqa garsiisi warra haqa isaa ka dhabe karaa haqaatii fii gootummaan ifirratti falmatee deeffatu godhi!! Baha, Dhiha, Kaabaa fii kibbatti sagalee keenya tokko nuuf taasisi yaa waaqa!!

Share
Published by
bilisummaa

Recent Posts

Pirezdaantii OSA: Wanti Jawaarirratti raawwatame shiraas, loogiis, yakkaas

Pirezdaantii OSA: Wanti Jawaarirratti raawwatame shiraas, loogiis, yakkaas

2 weeks ago

OSAn Yaadan Dulloomeera; Haaromsa Fedha

OSAn Yaadan Dulloomeera; Haaromsa Fedha

2 weeks ago

At least 12 people die from hunger in drought ravaged Guji zone, says official; residents put figure at 20

At least 12 people die from hunger in drought ravaged Guji zone, says official; residents…

2 weeks ago

Oromiyaa keeysatti beelti hammaate

Oromiyaa keeysatti beelti hammaate

2 weeks ago

Dhimma OSA: Keessummaa Kabajaa fi Waraqaa Qorannoo dhiyeessuun waladda

Keessummaa Kabajaa fi Waraqaa Qorannoo dhiyeessuun waladda

2 weeks ago

Umanni Oromoo garee waanyoo fii of tuultootaa jiddutti rakkachaa jira

Umanni Oromoo garee waanyoo fii of tuultootaa jiddutti rakkachaa jira

2 weeks ago