Categories: Oduu Oromiyaa

Maqaa Koree yerootiin daldaaluuf yaaluun yakka

Labsa Ebla 13, 2013 KY-ABO   mataduree “ Ibsaa fi Labsa KY-ABO irraa kennamte”  jedhu jalatti murtii qabxii afur of keessaa qabdu  Ebla 13, 2013 ti dabarsuun keenya ni yaadatama. Akkuma labsa sanittiti tuqame KY-ABO namoota fedhii fi murtii dhaabni keenya  mooraa qabsoo gabbisuu fi jaaruu irratti fudhate, dura dhaabbatan dhaaba keessaa Ebla 13, 2013 irraa jalqabe akka arihaman ifatti miseensota, deegartootaa fi ummata oromoo kanneen hegaree Qabsoo Bilisummaa Oromoof dhimmaniif sararaa adda addaa irratti labsinee jirra.

 

Koreen Yeroo ABO  hujjii isii tan jaarmayoota Bilisummaaf dhaabbatan waliin hojjatte  dhaaba hegaree Walabummaa Oromiyaatiif hojjatu tokko (kan dhaaba kanaa ykn murna kana hin ja’amne)  mirkaneessuuf bobbaa itti fufee jira. Kana malees, hujjii jarreen/namootiin garii amma KY-ABO “Adda Bilisummaa Oromiyaa” maqaa ja’uti if jijjiirte ja’ani maqaa keenyaan daldaaluuf yaalaa jiran dura dhaabbanna, namootiin yaada kanan deeman kun warra dhaaba keessa arihaman, warra tokkumma jaarmayoota oromoo dura  dhaabachuu murteefatan akka tanahan hubatamuudha qaba jenna.Ky-ABO yaada jaarmayoota oromoo kaayyoo walabumaatti amanan waliin dhaabachuun tokkummaan jaarmayoota kana fi qabsaawoota oromoo akka  bakkan gahuuf  milkeessuuf dhaaboota galii tokko qabnu waliin hojjachaa jira.

 

Labsi amma KY-ABO maqaa of jijjiiree as bahuu isaa tuqame faca’e kun, Qabsoo Oromoo afanfaajjii keessa galchuuf kan tilmaamame, qabsoo bilisummaa oromiyaa kan ilmaan Oromoo kumaatamaan itti kitimaa tahan  qoosa godhate ykn tapha joollee qodhuu fi tokkummaa mooraa qabsoo ykn hundee kaayyoo Oromoo tiif kanneen marxifatan akkuma amala isaanitti summii deymaan dibuun dura dhaabbachuuf kan tilmaamame jenna. Yeroon ammaa tun yaroo humana, dandeeti fi qabeenya keenya bakka takkaa finneee diina keenyaan lollu malee, yeroo dhaaba omishannuu miti.

 

Sagantaa dhaaboota adda addaa irraa walitti guuruun gamanaa gamanaan kutani maxxansuun dhaaba dhaabna jachuun raajjii tahuu bira dabree maqaa, ABO jacha jadhu irratti afanfaajii uumuuf waan tilmaamame akka tahetti hubanna. Kanaaf,  namootiin dhaaba keessa badii saaniitiif arihaman , KY-ABO bakka bu’uu hin dendee’an. Wanni namootiin maqaa KY-ABOtiin labsa KY- ABO maqaa sii Adda bilisummaa oromiyaatti jijjiirte jechuun baasan kun hujiin isaan hojatan tun  fedhii hogganaa  fi miseensoota Ky-ABO akka hin tahin irra deebinee oromoota mara hubachiisuu barbaana.Hujiin namootiin rakkoon akka moora qabsoo bilisumma keessatti  babalatu, rakkoon jirtu akka furmaata hin arkannee fidhii namoota irratti irkachuun ija guduunfatan  tun ta hoogganni, miseensotiin KY-ABO hojatan akka hin tahin hubachuun barbaachisaa dha. KY- ABO namootiin hujii fokistuu tana hojatan akka  guutumatti dhaaba keenya irratti yakka hojjatanitti  fudhanna.

Qabsoon Bilisummaa ummata Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa  yoomiyyuu shira karaa adda addaan itti aggamatame cabsee keessaa akka baatu mamii hin qabnu. Gochaa  farreen tokkummaa jarmayoota Oromoo fi jabeenya Qabsoo Bilisummaa Oromiyyaa tahan dura dhaabbachuun dirqama lmmii Oromoo maraati.  Yaroon ammaa kan nu gaafatu, tokkummaa teenya jabeefannee, diina biyya teenya Oromiyaa hacuucha jalatti galfatee, ummata keenya biyya dhablee, mirga dhablee  gochaa jiru irratti qabsoo gamtaan jabaannee gegeesuudha. Garee moora qabsoo bilisummaa facaasuuf jecha waan hin fakkaanne hojatan,ummanni keenyaa fi deegartoonni keenya akka bakka hin kannineef dhaamanna. Akkasuma waan amma dura bara dheeraaf hojatamaa ture hunda irraa barannee, faca’insa amma dura dhalchaa turan hunda irra barannee, qabsoo teenya tokkummaan, bifa hara’an,gegeesuun gaafii yarooti. Warra arrallee, dhaadannoo kaleessa ittiin wal facaasaa fi wal diigaa turreeniin deeman  dura dhaabbattan murteessaa dha janna.

Injifannoo Ummata Oromoof!

Oromiyaan ni Bilisoomti!!

 

Koree Hujjii Gageesituu KY-ABO

bilisummaa

Yaa rabbii ilmaan Oromoo haqa garsiisi warra haqa isaa ka dhabe karaa haqaatii fii gootummaan ifirratti falmatee deeffatu godhi!! Baha, Dhiha, Kaabaa fii kibbatti sagalee keenya tokko nuuf taasisi yaa waaqa!!

Recent Posts

Pirezdaantii OSA: Wanti Jawaarirratti raawwatame shiraas, loogiis, yakkaas

Pirezdaantii OSA: Wanti Jawaarirratti raawwatame shiraas, loogiis, yakkaas

5 days ago

OSAn Yaadan Dulloomeera; Haaromsa Fedha

OSAn Yaadan Dulloomeera; Haaromsa Fedha

6 days ago

At least 12 people die from hunger in drought ravaged Guji zone, says official; residents put figure at 20

At least 12 people die from hunger in drought ravaged Guji zone, says official; residents…

6 days ago

Oromiyaa keeysatti beelti hammaate

Oromiyaa keeysatti beelti hammaate

6 days ago

Dhimma OSA: Keessummaa Kabajaa fi Waraqaa Qorannoo dhiyeessuun waladda

Keessummaa Kabajaa fi Waraqaa Qorannoo dhiyeessuun waladda

6 days ago

Umanni Oromoo garee waanyoo fii of tuultootaa jiddutti rakkachaa jira

Umanni Oromoo garee waanyoo fii of tuultootaa jiddutti rakkachaa jira

1 week ago