Oduu Haaraya

Marsaalee Oromoo

Oduu Fii Haala Yeroo
Finfinne.net | Finfinne TimesOromia | Ayyaantuu

Mana Oromoo Swiss | Oduu.com

Oromian.net | Oromia Post | Oromia Times

OromoWEB | VoiceFinfinne.org

Hawaasa Oromoo
Oromia Youth | OromoLife.com | Kassel

Ohio | Portland | Winnipeg Youth

Minnesota | Oromo Artists | UK | OYLC

Ohio Youth | DatingOromos.com

Jimma City | Georgia | Oliqaa Foundation

Oromo American Citizens Council

American Oromo Community of Minnesota

Chicago | Wollega.com | Seattle

Chicago Youth | Washington, DC

Los Angeles | British Columbia

Toronto | Winnipeg Youth Blog

International Oromo Youth Association

Australia | Norway (South Rogaland)

Cairo-Based Oromo Community

Dhaabilee Mirga Dhala Namaaf Falman
AAAS Human Rights Action Network | AFRO

Amnesty Internationl | HRW | OSG | OSL

The Oromo Project: MN Advocates for Human Rights

Universal Declaration of Human Rights in Afaan Oromoo

Jaarmayoota Siyaasaa Oromoo
OLF | Gumii | OPLF | OFDM

Oromia Government | Barruu Oromia

Articles @ Oromia Online | OromoForum

UNPO: Oromo | PFDI | UOPLF | FIDO

Bakkalcha Oromiyaa | Qeeyroo-FIDO

Oromian National Academy | Caayaa

Oromiyaa (OPDO’s Official Organ)ONC

AWO-FIO | Oromian National Unity

Waa’ee Amantii
Waaqa.org | Lamb and Lion Fellowship

The Oromo Church of Toronto

Oromo Gospel | Gospel Songs

Islam, the Orthodox Church and Oromo nationalism (Ethiopia) | Biiftuu Islaamaa

Oromo Seventh-Day Adventist Church, MN

The Oromo Church of Columbus, Ohio

Oromo Muslim Community of Twin Cities

Oromo Christian Fellowship of DC

Oromo Muslim Association of OR

United Oromo Church of Seattle

Ministry Ifaa fi Soogidda | Suraafel Ministry

Kuku-Kumera.org (Ministry With No Borders)

Oromo Church-Los Angeles

Barnootaa, Gargaarsaa Fii Fayyaa
Saphalo Education Foundation | DADO

HUNDEE | Gudina Tumsa Foundation | ORA

Oromiya Relief & Rehabilitation Organization

Oromia HIV/AIDS Prevention & Control

Gadab Foundation | GOLD Youth

Madda Walaabuu International | Siiqqee.org

Horn of Africa Services (Seattle)

Oromo AIDS Relief 2006 | Piano for Africa

Oromo Health Professionals Association

Oromo Self-Help Organization | ODA

Oromo Studies Association | Deeraa

Oromia Online | Oromo Water Resources & Environmental Engineering Professionals

Oromia Student UnionBorana.net

Jimma Miazia 27 School

Satellite Maps of Oromiyaa | Ambo High

Dandii Boruu University College

The Oromo Network (OromoNet.org)

Daldalaa Fii tuurizmii
UTUBAA | Gubirmans Publishing | ieRecord

Jara Studio (ZESOURCE Studio) | Gibee

Bale Trekking | Bishangari Lodge

Oromia Trade & Transport | Abebe Holdings

Wenchi Eco Tourism Association

Oromia Coffee Farmers Cooperative Union

Oromo Green Pages | Abebe Homes

Adama Online Store | Oromo Ringtones

Adama Chamber of Commerce

Wallee, Viidiyoo Fi Bashannana Biroo
AddisLive Channel 07 | A.G.E. Entertainment Baale in Pictures | Dire Dawa

Greeting Cards | Kemer Yousuf | Nuuhoo

Odda Records | Odda TV | ONA Chat Room

Oromian Music | Oromiyya.com

OromoSounds.com

Samuel Daffa’s Art Gallery | Yared Dibaba

Ispoortii
OSFNA.com | Oromo Jilboo American Game

Oromo Soccer Tournament Photos

2004 Oromo Soccer Tournament Photos

Finfinnee FC | Qeransa FC | Dire FC

CyberOromia.com | Madda Walaabu FC

Gadaa Melba FC | Leenca FC | Ted Jaleta

Australian Oromo Soccer Tournament

Qubee-Generation | RunForOromia

Check Also

roobee20160806

‪#‎Oromoprotests,‬ Hiriira mormii nagayaa Baalee Roobee yeroo ammaa

2 comments

 1. Beeksisa
  Jala bultii kabajaa Ayyaana ‘’Eid Al faxir’’ sababeeffachuun Waamicha Tumsa Gamtaa Sabaa fiis ab-lammoota Impaayera Itiyoophiyaa jalatti dararamaa jiran maraaf
  Waamicha Hiriiraa
  Kabajamtoota lammiilee biyyaa, Sirna kabajaa Ayyaana ‘’Eid Al faxir’’ kanarrtti lammiileen biyyattii marti Sabaan, Gosaan, Amantiin, Kutaan, Naannoon osoo wal duuba hin hafin hiriira gamtaa jabaa Akka gootan hoogganni dhaaba ULFO dhaamsaisaa dabarsa. Lammiileen keenya biyya Ambaa jiraataniis deeggarsa ummata isaaniitiif qaban guutuu Addunyaarratti hiriiraan ibsuu qabu. Biyya keeysaa fii alatttiis dhaadannoolee kanaan gadii qabachuun mormii Mootummaa Wayyaaneratti qabdan mul’isuun barbaachisaadha.
  1. Sirni abbaa irree EPRDF haadiigamu. !!
  2. EPRDF farra guddinaa fii dimokraasiiti. !!
  3. Gaafiin Ummata Islaamaa deebi’uun furtuu mirga Amantiilee hundaati. !!
  4. Shoorarkeessituun wayyaaneedha. !!
  5. lammiileen keenya gaafii mirgaatiif hidhaman haa hiikkaman. !!
  6. Hanga kabajamuun mirgootaa fii Ol’aantummaan Seeraad hugoomutti Qabsoon ittifufa.!!
  7. Biyyi keenya wayyaaneen alatti Shoorarkeessitummaarraa Walaba. !! kkf-
  Dhagessissuun mormii keessan ibsuun gaafii belbeltuu yerooti. Gara biraatiin dhaabbiileen siyaasaa mirgaa fii haqa ummataa, Akkasuma walabummaa biyyaatiif qabsoo hidhannoo filataniis yeroo ummanni keenya harka duwwaa diinaan falmaa jiran kanatti yeroo kamuu caalaa cimanii diinarratti fuulleffachuun alatti, Mimmiluquu fii dahoo fagoo tolfatanii baqattoota waliin jiraachuun hafuu qaba. Eegaa kan bara kanaa baga ittiin nu gahe, Kan bara dhufuu oromiyaa walaboomteirratti waliin nu haa gahu jechuun ULFOnd haamsa isaa dabarsa.
  Tokkummaan Human. !!
  Oromiyaan Ni Walaboomti. !!
  KHR ULFO/THBO
  August, 6 – 2 013

 2. 08/08/2013 021/8//2013
  Eid Mubarak !
  Ayyaana hiikkaa Ramadaanaa kan bara 2013 ilaalchiseeIbsa dhaaba ULFO irra kenname.
  Dhaabni tokkummaa humnoota bilisummaa OromiyaaULFOn ummata islaamaa kan biyya Oromiyaa, muslimtoota Impaayara Itiyoophiyaa jalatti rakkachaa jiranii fii Islaamota guutuu addunyaa hundaaf akkasuma, kabajamoo hoogganootaa fii miseensota dhaaba ULFO, kabajamoo gooticha human waraana ULFO biyya oromiyaa keeysaa diinaan falmaa jiru maraaf kabajaa Ayyaanaa kanaan baga geeysan jechuun hoogganni dhaaba ULFOn dhaamsa ergaa gammachuu isiniif dabarsa. Akkuma beekkamu impaayarri Itiyoophiyaa erga jaaramee jalqabee roorroo fii hacuuccaan daangaa hin qabne raawatamaa ture ammaas raawwatamaa jira. Addatti ammoo gidiraan fokkisaan ummata islaamaa irratti raawwatamaa ture ammaas deemaa jira.
  Duulli bal’aan banamee ture Eenyummaa saba oromoo dhabamsiisuu fii abbaa biyyummaa oromiyaa mulquu qofaan kan dhaabbate hin turre. Imaammata biyya tokkoo fii amantii takka jedhuun mirgi lammiilee keenya kan amantii Islaamaa hordofan gara malee sarbamee ture, Ammaas akkuma ittifufetti jira. Kuniis tooftaa mootummoonni habashaa warra dhihaarraa gargaarsaan argachuuf tolfate malee duula haawaasni kiristiyaanaa ummata islaamaa irrtti banan kan musl’isumiti.
  Hujiin farrummaa kan mootummoonni abbaa irree ifiin jaaruuf hojjataa turan kun ammaas ummata islaamaairratti cimee itti fufaa jiraachuu isaa ULFOn cimsee balaaleyfata.
  Falmaa mirga Ammantii ummanni Islaamaa guutuu biyyattii keeysatti finiinsaa jiru kun sirriidhaa fii haqaa waan taheef itti fufuu kan qabu tahuu dhaabni keenya ULFOn deeggarsa isaa mul’isa. Gara biraatiin falmaan mirga ummata islaamaatiin godhamaa jiru kun gaafii sirriitii fii deebii male argachuun mirga hordoftoota Amantiilee, waaqeffataa fii kiristiyaanaatiifiis furmaata gamtaati, Jechuun lammiileen keenya kan amantii waqeeffataa fii kiristiyaanaa hordofan deeggarsa qaban ibsaa jiran.
  Kuniis hordoftoota amantii jiddutti rakkoon wal dadhabuu tokkoyyuu akka hin jirre ifatti mul’isaa jira. Haa tahuu malee mootummaan wayyaanee mirga amantii keessa galuun jeequmsa ifiif Uume gaafii ummata islaamaa shoorarkaa fakkeessuuf oliif gad wixxisaa jira. Yaalii hanga ammaatti godhaa ture keessattiis fashalee jira.

  Diraamaa sobaa kan gara fuul duratti mirga amantii sarbuun doolaara siyaasaa argachuuf godhu hundarrtti akka fashaluus hujiin gamtaan hojjatamuu qaba. Mootummaan abbaa irree kun akka buqqa’uufiis dhaabbiileen mormitoota siyaasaatii fii hiriirota miga amantii jiddutti hariiroon wal hubannoo fii waliif tumsaa cimaan diriiruu qaba.
  Kabajamtoota lammiilee biyyaa, sirna kabajaa Ayyaana ‘’Eid Al~ faxir’’ kanarrtti lammiileen biyyattii marti Sabaan, Gosaan, Amantiin, Kutaan, Naannoon osoo wal duuba hin hafin hiriira gamtaa jabaan akkagootan hooggannid haaba ULFO dhaamsa isaa dabarsa. Lammiileen keenya biyya ambaa jiraataniis deeggarsa ummata isaaniitiif qaban guutuu addunyaarratti hiriiraan ibsuu qabu.
  Biyya keeysaa fii alatttiis dhaadannoolee kanaan gadii qabachuun mormii Mootummaa Wayyaaneratti qabdan mul’isuun barbaachisaadha.
  1. Sirni abbaa irree EPRDF haa diigamu. !!
  2. EPRDF farra guddinaa fii dimokraasiiti. !!
  3. Gaafiin ummata Islaamaa deebi’uun furtuu mirga Amantii hundaati. !!
  4. Shoorarkeeysituun wayyaaneedha. !!
  5. lammiileen keenya gaafii mirgaatiif hidhaman haa hiikkaman. !!
  6. Biyyi keenya wayyaaneen alatti Shoorarkeessitummaarraa Walaba. !!
  7. Hanga kabajamuun mirgootaa fii Ol’aantummaan Seeraa dhugoomutti Qabsoon itti fufa.!! kkf-
  Dhagessissuun mormii keeysan ibsuun gaafii belbeltuu yerooti. Gara biraatiin dhaabbiileen siyaasaa mirgaa fii haqa ummataa, Akkasuma walabummaa biyyaatiif qabsoo hidhannoo filataniis yeroo ummanni keenya harka duwwaa diinaan falmaa jiran kanatti yeroo kamuu caalaa cimanii diinarratti fuulleffachuun alatti mimmiluquu fii dahoo fagoo tolfatanii baqattoota waliin jiraachuun hafuu qaba. Eegaa kan bara kanaa baga ittiin nu gahe kan bara dhufuu Oromiyaa walaboomteirratti waliin nu haa gahu jechuun ULFOn dhaamsa isaa dabarsa.

  Tokkummaan Human. !!
  Oromiyaan Ni Walaboomti. !!

  KHR ULFO / THBO
  August, 8 – 2013

  Email:-info.ulfo2012@gmail.com