Oduu Haaraya

Oromiyaa; Godina Arsii

Oromiyaa guddoo iznii gooytaatiin lafarratti gad dhaabna!!

Bilisummaa. com, Bilisummaa, info fii Oromoheritage.com tokkummaan Oromiyaa xiqqoo qilleensarratti jaaruuf……………

Oduu kutaa Arsii fii  dhimmaa kutaa Oromiyaa kana laallatu mara tartiibaan fuula kanatti tarrifna…hordofi…….

 • Naannoo kutaa Arsii keesatti haala deemaa jiru
 • Arsiin Akkamitti Oolte Akkamitti Bulte
 • Waayee Kutaa Arsiirraa maalfaa beeyta?
 • Arsiin Kutaa Oromiyaa ka birootirraa waan addaa isii godhu maalfaa qabdi?

Qabxiilee as gubbaa fi jalatti ramadaman kanarraa isa beeytu obboleeyyan takkaa obbolaa kee kan kutaa biruu barsiisuun dirqama kee akka tahee beeytee marxifattee barsiisuutu sirraa eegama waan taheef maal eeyda ree……..tokkicha Arsii takkitti Arsii ! …obbolaa kee kan kutaalee birootiif waayee naannoo keetii fii haala jiruuf jireenya, gadadoo fii miidhaa cunqursaa gabroomsaan  naannoo keetirratti oofaa jiru maal akka fakkaatu obbolaa kee kan kutaa birootiif hirii.!!………..KOPHAA TEESSEE HIN BOOYIN !! IYYADHUU IYYA DABARSI !! YOOS BILISUMMAAN KEE KALUUDHA!!

 • Qubsuma Lafaa
 • Qabeenya Uumaa
 • Heddommina Namaa
 • Haala Qilleensaa
 • Oomishaa
 • Barruumsa fii Manneen Barnootaa
 • Tajaajila wal’aansaa
 • Seenaa
 • Aadaa
 • Soora
 • Aanaalee
Arsi Zone is found in the central part of the Oromiya National Regional State. The zone astronomically lies between 60 45’ N to 80 58‘N and 380 32 E to 400 50’ E. It shares borderlines with the Regional State of Nations, Nationalities and People of Southern Ethiopia and also shares borderlines with East Shewa, Bale and West Hararge Zones. The total length of the boundary line is about 1050km. The Zone has the longest borderline of 450km with East Shewa Zone accounting about 43 percent of its total boundary length. It has the second longest line (350km) with Bale Zone. It shares the least borderline (43km) with the Regional State of Nations, Nationalities and People of Southern Ethiopia. Asela is the capital town of the Zone. It is located at 175 km from Finfinne on Finfinne-Adama-Bale Robe main road. Also Asela is located at 75 km south of Adama town. Having the total area of 23881 Km2, it accounts for about 7 percent of the total area of the Regional State of Oromiya. 
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira

One comment

 1. Hi waye gosota oromo kesa Wan gosa hadaba fi rahitu waliti fidu beku barbada dhifama wajin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *