Oromiyaa; Godina Baalee -

Oromiyaa; Godina Baalee

Oromiyaa guddoo iznii gooytaatiin lafarratti gad dhaabna!!

Bilisummaa. com, Bilisummaa, info fii Oromoheritage.com tokkummaan Oromiyaa xiqqoo qilleensarratti jaaruuf……………

Oduu kutaa Baalee fii  dhimmaa kutaa Oromiyaa kana laallatu mara tartiibaan fuula kanatti tarrifna…hordofi…….

 • Naannoo kutaa Baalee keesatti haala deemaa jiru
 • Arsiin Akkamitti Oolte Akkamitti Bulte
 • Waayee Kutaa Baalee maalfaa beeyta?
 • Baalee Kutaa Oromiyaa ka birootirraa waan addaa isii godhu maalfaa qabdi?

Qabxiilee as gubbaa fi jalatti ramadaman kanarraa isa beeytu obboleeyyan takkaa obbolaa kee kan kutaa biruu barsiisuun dirqama kee akka tahee beeytee marxifattee barsiisuutu sirraa eegama waan taheef maal eeyda ree……..tokkicha Baalee takkitti Baalee ! …obbolaa kee kan kutaalee birootiif waayee naannoo keetii fii haala jiruuf jireenya, gadadoo fii miidhaa cunqursaa gabroomsaan  naannoo keetirratti oofaa jiru maal akka fakkaatu obbolaa kee kan kutaa birootiif hirii.!!………..KOPHAA TEESSEE HIN BOOYIN !! IYYADHUU IYYA DABARSI !! YOOS BILISUMMAAN KEE KALUUDHA!!

 • Qubsuma Lafaa
 • Qabeenya Uumaa
 • Heddommina Namaa
 • Haala Qilleensaa
 • Oomishaa
 • Barruumsa fii Manneen Barnootaa
 • Tajaajila wal’aansaa
 • Seenaa
 • Aadaa
 • Soora
 • Aanaalee
Sinana Dinsho district is one of the 17 districts in Bale zone located in the north western corner of the zone. The district shares border lines with Agarfa, Gasera-Gololcha, Berbere, Goba, Adaba, Goro and Ginir districts. Robe is the district capital. Most of the land in the district is situated above 2000m. The major rivers of the district are Togona, Wayib and Shaya. The climatic zones of the district are cool (Dhamota) 1%,temperate (Badda) 47%, sub-tropical (Badda Dare) 50% and tropical (Gamoji) 2%. Sinana Dinsho district is characterized by two major soil units. These are Dystric and Humic Cambisols, and Chromic and Pellic Vertisols of the lithic phase. Coniferous forest is the common vegetation cover of the district dominated by Juniperus and podocarpus tree species with second storey consisting mostly of broad leaves. Sinana Dinsho district is one of the districts in Bale zone rich in forest resources. Bale Mountains National Park is also partly found in this district. Sinana Dinsho district is rich in wildlife. There are endemic mammals like Mountain Nyala and Semien Fox in the district.
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira

Leave a Reply

Your email address will not be published.