Oduu Haaraya

Oromiyaa; Godina Booranaa

Oromiyaa guddoo iznii gooytaatiin lafarratti gad dhaabna!!

Bilisummaa. com, Bilisummaa, info fii Oromoheritage.com tokkummaan Oromiyaa xiqqoo qilleensarratti jaaruuf……………

Oduu kutaa Booranaa fii  dhimmaa kutaa Oromiyaa kana laallatu mara tartiibaan fuula kanatti tarrifna…hordofi…….

 • Naannoo kutaa Booranaa keesatti haala deemaa jiru
 • Arsiin Akkamitti Oolte Akkamitti Bulte
 • Waayee Kutaa Booranaa maalfaa beeyta?
 • Booranaa Kutaa Oromiyaa ka birootirraa waan addaa isii godhu maalfaa qabdi?

Qabxiilee as gubbaa fi jalatti ramadaman kanarraa isa beeytu obboleeyyan takkaa obbolaa kee kan kutaa biruu barsiisuun dirqama kee akka tahee beeytee marxifattee barsiisuutu sirraa eegama waan taheef maal eeyda ree……..tokkicha Booranaa takkitti Booranaa ! …obbolaa kee kan kutaalee birootiif waayee naannoo keetii fii haala jiruuf jireenya, gadadoo fii miidhaa cunqursaa gabroomsaan  naannoo keetirratti oofaa jiru maal akka fakkaatu obbolaa kee kan kutaa birootiif hirii.!!………..KOPHAA TEESSEE HIN BOOYIN !! IYYADHUU IYYA DABARSI !! YOOS BILISUMMAAN KEE KALUUDHA!!

 • Qubsuma Lafaa
 • Qabeenya Uumaa
 • Heddommina Namaa
 • Haala Qilleensaa
 • Oomishaa
 • Barruumsa fii Manneen Barnootaa
 • Tajaajila wal’aansaa
 • Seenaa
 • Aadaa
 • Soora
 • Aanaalee
Having an area of 3,390 km,gelana abaya district is found in the northwestern part of Borena zone it is bordered by southern Ethiopian Peoples Regional state to the west, north and east and Hagere-Marian district to the soth The district also shares part of lake abya with R.S.N.N.P.S.E. ( see fig4) tore is the district capita.l Physiographically the district is characterized by ups and downs altitudinally, it stretches between 800 and 2300 m.a.s.l. Gelana and gildabo are the only major perennial rivers that are flowing through the district. The district is classified into woinadega (53%) and kolla (47%) agro climatic zones Calcaric and Eurtic Fluvisols are the dominant soil types found in the district High forest shrub and bush land and plantation forests are available in the district but there are no protected forests and resaved area for wildlife conservation However apes spotted hyena tiger bush buck and monkey are found here and there in the district. 
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *