Oromiyaa; Godina Gujii

Oromiyaa guddoo iznii gooytaatiin lafarratti gad dhaabna!!

Bilisummaa. com, Bilisummaa, info fii Oromoheritage.com tokkummaan Oromiyaa xiqqoo qilleensarratti jaaruuf……………

Oduu kutaa Gujii fii  dhimmaa kutaa Oromiyaa kana laallatu mara tartiibaan fuula kanatti tarrifna…hordofi…….

 • Naannoo kutaa Gujii keesatti haala deemaa jiru
 • Arsiin Akkamitti Oolte Akkamitti Bulte
 • Waayee Kutaa Gujii maalfaa beeyta?
 • Gujii Kutaa Oromiyaa ka birootirraa waan addaa isii godhu maalfaa qabdi?

Qabxiilee as gubbaa fi jalatti ramadaman kanarraa isa beeytu obboleeyyan takkaa obbolaa kee kan kutaa biruu barsiisuun dirqama kee akka tahee beeytee marxifattee barsiisuutu sirraa eegama waan taheef maal eeyda ree……..tokkicha Gujii takkitti Gujii ! …obbolaa kee kan kutaalee birootiif waayee naannoo keetii fii haala jiruuf jireenya, gadadoo fii miidhaa cunqursaa gabroomsaan  naannoo keetirratti oofaa jiru maal akka fakkaatu obbolaa kee kan kutaa birootiif hirii.!!………..KOPHAA TEESSEE HIN BOOYIN !! IYYADHUU IYYA DABARSI !! YOOS BILISUMMAAN KEE KALUUDHA!!

 • Qubsuma Lafaa
 • Qabeenya Uumaa
 • Heddommina Namaa
 • Haala Qilleensaa
 • Oomishaa
 • Barruumsa fii Manneen Barnootaa
 • Tajaajila wal’aansaa
 • Seenaa
 • Aadaa
 • Soora
 • Aanaalee

Former Borena zone was re-organized or re-classified into two zones, namely Borena and Guji zone at the end of 1994EC. Dama district is situated at a distance of 401km from Finfinne/Addis Ababa and 235km from the zone capital city of Nagele town.

Dama district has an area of about 5329.1km2or 53291haIt is an area where mixed farming economic activities are major livelihood of the people. The expansion of socialservices, secondary economic activities and modern means of transportation and communication are in their early stage of development.

Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira

Leave a Reply

Your email address will not be published.