Oromiyaa; Godina Iluu abbaa boora -

Oromiyaa; Godina Iluu abbaa boora

Oromiyaa guddoo iznii gooytaatiin lafarratti gad dhaabna!!

Bilisummaa. com, Bilisummaa, info fii Oromoheritage.com tokkummaan Oromiyaa xiqqoo qilleensarratti jaaruuf……………

Oduu kutaa Iluu abbaa boora fii  dhimmaa kutaa Oromiyaa kana laallatu mara tartiibaan fuula kanatti tarrifna…hordofi…….

 • Naannoo kutaa Iluu abbaa boora keesatti haala deemaa jiru
 • Arsiin Akkamitti Oolte Akkamitti Bulte
 • Waayee Kutaa Iluu abbaa boora maalfaa beeyta?
 • Iluu abbaa boora Kutaa Oromiyaa ka birootirraa waan addaa isii godhu maalfaa qabdi?

Qabxiilee as gubbaa fi jalatti ramadaman kanarraa isa beeytu obboleeyyan takkaa obbolaa kee kan kutaa biruu barsiisuun dirqama kee akka tahee beeytee marxifattee barsiisuutu sirraa eegama waan taheef maal eeyda ree……..tokkicha Iluu abbaa boora takkitti Iluu abbaa boora ! …obbolaa kee kan kutaalee birootiif waayee naannoo keetii fii haala jiruuf jireenya, gadadoo fii miidhaa cunqursaa gabroomsaan  naannoo keetirratti oofaa jiru maal akka fakkaatu obbolaa kee kan kutaa birootiif hirii.!!………..KOPHAA TEESSEE HIN BOOYIN !! IYYADHUU IYYA DABARSI !! YOOS BILISUMMAAN KEE KALUUDHA!!

 • Qubsuma Lafaa
 • Qabeenya Uumaa
 • Heddommina Namaa
 • Haala Qilleensaa
 • Oomishaa
 • Barruumsa fii Manneen Barnootaa
 • Tajaajila wal’aansaa
 • Seenaa
 • Aadaa
 • Soora
 • Aanaalee

The astronomical location of Yayo Hurumu district is 8o6’-8o32’N latitude and 35o7’-36o5’E longitude. The district with an area of 1353 km2 borders Mettu, Alge Sachi and Chora districts, Jimma zone and the Southern Peoples’ Regional State (see fig.). Plateaus with some river valleys make the major land features of the district. Geba is the only major river in the district. Saki, Enbo, Elemo, Wente, Feqi, Gojji and Biqila are some of the intermittent rivers in the district. Dega, Weina Dega and Kolla agro-climatic zones accounted for 10%, 40% and 50% of the district respectively. Yayo Hurumu is dominated by two soil types, namely Orthic Acrisols and Dystric Nitosols that cover 90% and 10% of the district respectively. The district is endowed with high and riverine forests. There are also small areas covered by man-made forests. Some evidences indicate that the district was once covered by vast forests in the past. The jungles of the district are inhabited by arboreal (tree animals) like apes and Colobus monkeys. Lion, buffalo, bush buck, bush duiker, wild pig, warthog, rabbit, civet cat and crocodile are some of the wild animals in the district. There are no parks, reserved areas or sanctuaries for wildlife conservation.

Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira

2 comments

 1. matu kesati nama afurtu darabe jira

 2. biya kenyara inetworake balesame jira

Leave a Reply to kume musa Cancel reply

Your email address will not be published.