Page 10 – Bilisummaa Online
Oduu Haaraya
baaduu

Faaydaa itittuu/urgoo

Furdina qaamaa hir’isuuf Nyaanni akka daakamuufKaansarii nurraa ittisuufGogiinsa garaatiifDhiibbaa dhiigaatiifKoolistirooli badaa balleessuufBareeduma rifeensaatiifFinniisa balleessuufDhibee simbiraatiifParasayiti qaama keessaa balleessuufInfeekshina qaaama saalaa balleessuufCirracha kaleetiifFayyummaa garaachaatiifFayyummaa narviitiifHirriba gaarii …

Read More »