baandiraa habashaa

Baandiraa Habashaa fi Toophiyaa, Alaabaa Oromoo fi Garbummaa Oromoo

Tufaa  Nadhabaasaa irraa |Waxabajjii 26, 2013 Habashaan alaabaa yoom irraa kaasee dhaabbachuu (j)calqabe? Toophiyaan yoom ijaaramte? Gabaabumatti:- Habashoonni alaabaa isaaniitiin “Baandiraa”…

9 years ago