dimdimoo

D I M D I M O O —-KITAABA HAARAA—Beekan Gulummaa Irranaatiin…

  Akka aadaa keenyaatti manni DIMDIMOORRS kaa’ama. Anis kanuma ka’umsa godhachuun waan jiruufi jireenyaa..akkasumas waan Oromoon itti jiru marti aadaarra…

8 years ago