Dr. Sheek Mohamed Rashaad Abdullee

AQIIDAA SHEEK DR. MUHAMMAD RASHAAD ABDULLEE

********AQIIDATUL OROMIYYAAH KUTAA 3FFAA********* Urjii Ahmad Aqiidaa Ulamaa’ii Oromoo tan Ahbaashiitiin wal bira qabuun "Aqiidatu Oromiyyaah" Kutaa 2 qopheeysee jira.…

9 years ago

SHEEKH MUHAMMED RASHAD KABIIR ABDULLEE KABIIR MUUMAYYAA

DHALOOTA ISAA :- Dhaloonni isaa akka bara faranjiitti bara 1934. BAKKEEN INNI ITTI DHALATE : Baha Oromiyaa Carcar Laga Arbaa…

9 years ago

Sheekh Mahamd Rashaad Abdullee Rabbiin rahamata haa godhuuf nuufillee imaanaa sabrri jajjabuu nuuf haa khannu.

Ani Sh. Mahamd Rashaad akka khiyyatti akkaan isa laalutti khaznnaa Ilmmii Diinii dunyya, khaznnaa funuuna gurgguddaa, Deeraa ogooma waa heddu…

9 years ago

Innaa lillaahi wa innaa ilayhi Raaji’uun..

Du'a 3 aalimticha guddaa Haaji Zeeynuutiif jecha imimmaan keenyaahuu odoo hin qoorin Du'a sheekh Mohammed Rashaad lammada dhageenye.. Torbaan tokko…

9 years ago

Waggaa meeqa guutuu itti ifaajanii Afaan Oromootti qur’aana hiikanii Sagalee qulqulluun gurra nu buusani

Silaa addunyaan mana keenyaa mitii Manni dhugaa kan du'a boodaati Duuti waa hin haftu hundumatti dhufti Arra kunoo dhabne aalimticha…

9 years ago

INA LILAH WO’INA ILEH RAJI’UN

Dr Muhamed Rashad Kabir Abdule Mamaya Carcar gama Akhirat deeman Radio bbn Afaan Oromotin Biyat Itophi'a keeysat yeero jalqabaf qurana qulqulu…

9 years ago