Ebola

Eboolaan maali? Akkmitti nama qaba? Akkamitti ifirraa eegan….Dr. Abdulsamed Mohammed Yusuf

Eboolaan maali? Eessaarra dhufe? Akkamitti dhufe? Akkamtti nama qaba? Akkamitti firaa eegan? Guuttuu waayee kanaa baruuf gaafiif deebisaa RHO¬†Dr. Abdulsamed…

8 years ago

E B O L A

Dhukkuba hamaa nurraa qabi "Ebola" Addunyaan dadhabdee sihi abbaan falaa Dallansuma teetii dhibdee mitii balaa Irraa nu baraarii nu baasi…

8 years ago

What is EBOLA?

There is currently an Ebola outbreak putting all of us at risk. Pls help educate all around u by sending…

8 years ago