Galmee Seenaa

Galmee seenaa: DANDEETTII IJOOLLEEN OROMIYAA WAA DUBBISUUF QABDU

Jawaar Siraaj Muhammad / Hagayya, 2011 Barnoonni, hawaasa kamiifuu bu’ura guddinaati. Hireen barnootaatis mirga namoomaa kan bu’uraa waan taateef namayyuu…

1 month ago

Oromo TV:Galmee Seenaarra

http://youtu.be/74ryzfhh_KM

7 years ago