Galmoo

walaloon barreessaa seenaa gootoowwani

By Hawi Olani Kesesa   Gootoota Oromo0   walaloon barreessaa seenaa gootoowwani Awwaalame  hin hafnee hojiin harka saani Ijaan arguuf demnaa…

8 years ago