hyaluu gonfaa

MuldhataTV Gadaa

http://gadaatv.com/gadaa-tv.html “Odeeffannoo bilisaa, ummata bilisaaf” odeeffannoon xinnoo hin qabdu! Masakamni TV gadaa, Bu’uurri  sirna gadaa akka gabatuu fi guddatu sagalee…

9 years ago