irreessa

Taajjabbii Irreecha bara kanaa!!!

  Guyyoota darban keessatti uummanni Oromoo hundi dammaqinaan Irreecha bara kanaa irratti akka hirmaatuuf biyya keessaaf biyya alaa irratti yeroo…

8 years ago