IUOF

Gurmeessuun namoonni akka waa waliin hojjatan walitti fiduudha…….

GURMEESSUU YKN IJAARUU ( ORGANIZING ) Humni namoota hedduu yoo wal ta'ee hojjate jijjirraa fiduudhaf gahaa yoo ta'u namni tokko…

8 years ago

ILLAA FI ILLAAMEE

  Qabisoon bilisumaa Oromoo ABO hogganamu yeroo ammati bu’a fi bahii heddu keessa darbee haala amma irra jiru irra gahe…

9 years ago