mayyoo

Duula Duguugmaya Qaccee Dhalootaa (genocide)

  Duulli duguugiisa shanyii kan qaccee dhaloota Oromoo fuulleeyfate ammaas bifa haarayaan geggeeyfamaati jira. Weerarri Wayyaaneen karoorsite kuni akeekni saa…

9 years ago