obsaa

“YOO DUBBANNE BUUBBEE YOO CALLIFNE BUQQEE”

"Akka hin nyaanne Zangaadaa marqitee Akka hin dhiifne Waa itti carreessitee" Kunoo dubbiin tiyya Tan akkasii taate Gad baasee himachuu…

8 years ago