Odaa Nabee

Odaa Oromoo

Seenessaa Qeerroo Odaa Shanan Oromoo jedhamee yeroo baayyee himama. Odaan seerri jalatti tumame Shani jedhame amanama. Haa ta'uu malee Odaaleen…

8 years ago