Sa’uudii

Oduu Sa’udii Arabiyaa fi Jijjirama keysatti dhalataa jiru. Amajji 30/2015

Hegeree Oromiyaa Motiin Haareyni Sa'udii Salmaan Bin Abdul'Aziiz Hojjattota Motummaa fi Kaabinota Godinaalee biyyatti jijjiraa jiraachuun isaa gabaafame jira. Jijjirama…

9 years ago

Abbaa Duulaa fii Sa’uudiin shamarraan Toophiyaa fii Oromiyaa akka araboota kaddaman waliigalan

President of the Ethiopian Parliament Abadolla Jamda confirmed the existence of agreements between the Saudi and Ethiopian governments to recruit…

9 years ago

Dargaggoon Oromoo lama rasaasa askara Sa’uudiitin ajjeefaman

ODUU Gaddaa, IJoollee Oromoo Lama Kanneen Enyummaan isaanii Hin beekkamin¬†isaanii Gara Sa'udi Arabiyaa Deemaa jiru, Guyyaa 11/12/2014 Daanggaa Biyya Sa'udi…

9 years ago

Obbo Alwaan Jaabir Mazuuq Muddee 2/2014 Du`aan Addunyaa kanarraa boqatanii jiru.

Oduu Gadaa : Muddee 2/2014   Obbo Alwaan Jaabir Marzuuq Oromiyaa Harrgee Bahaa Aanaa Haaromaayaa Arddaa Qabrii Darrabbaatti dhalatee guddate.…

9 years ago

Manni hidhaa sa’udi Afaan Oromoo nama barsiisaa jira baayyina yeroo ummanni achi kheysatti hidhamu irra

Ambar,ambar jechuun jecha afaan ingliffaa irra fudhatame tahee namber jechuudha, haa tahuu malee ambarri mana hidhaa kheysa isa tokko. Tan…

10 years ago