zannuub

Gaafa manaa bahu jalqabuma duraa

  Haadhaa fi abbaa obboleeyyan mara Ollaa fi ganda ahliidhaa fi fira Osoo hin jaalatin sosssobachaa garaa Dirqamuma ta’eef ka’ee…

9 years ago