Zinnaash Olaanii

(OBS)Gaafiif deebisa qopheessitu sagantaa dhangaa ka durii Aaddee Zinnaash Olaanii

Utubaa Maatii kutaa 1ffaa Utubaa Matii Kutaa 1ffaa from OBS TV on Vimeo.

9 years ago