Waltajii Gaggeessaa Cassaa Dubartootaa Sadarkaa Godinaraattii Hirmatan Oromia Shall be Free |
Oduu Haaraya

Waltajii Gaggeessaa Cassaa Dubartootaa Sadarkaa Godinaraattii Hirmatan

 

 • Waltajii Gaggeessaa Cassaa Dubartootaa Sadarkaa Godinaraattii Hirmatan

 

T/L Godina Aanaa Hirmachu qabuu Ga/Casaa/Du/God Gag/Dub. Aaanaa Ida’ama Ga/Ij/Siya/Mag. God.
Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra.
1 Sha/Kaabaa
2 G/A/N/F
3 Arsii
4 Ar/Lixaa
5 Sh/Bahaa
6 Sh/Lixaa
7 Ha/Bahaa
8 Ha/Liixaa
9 Jimmaa
10 I/A/B
11 Gujii
12 Gujii Liixaa
13 Booranaa
14 Sh/Ki/Li
15 Wa/Bahaa
16 Wa/Lixaa
17 Qeelam
18 Buuno Badalee
19 Baalee
20 Ho/Guduruu
Ida.Waligalaa

 

 

 • Waltajii Gaggeessaa Cassaa Dubartootaa Sadarkaa Anaraattii Hirmatan

 

T/L Godina Aanaa Hirmachu qabuu Ga/Casaa/Du/God Gag/Dub. Aaanaa Ida’ama Ga/Ij/Siya/Aanaa. God. Gaggesaa Dub. Dhabaa Hadoo
Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra.
1 Sha/Kaabaa
2 G/A/N/F
3 Arsii
4 Ar/Lixaa
5 Sh/Bahaa
6 Sh/Lixaa
7 Ha/Bahaa
8 Ha/Liixaa
9 Jimmaa
10 I/A/B
11 Gujii
12 Gujii Liixaa
13 Booranaa
14 Sh/Ki/Li
15 Wa/Bahaa
16 Wa/Lixaa
17 Qeelam
18 Buuno Badalee
19 Baalee
20 Ho/Guduruu
Ida.Waligalaa

 

 

 • Oreenteeshinii Hojii Misoomaa IMX Sadarka Mag. iraattii Kenaamee ilaalchisee

 

T/L M/Magalootaa Ga/Dub/Dhaba Hadhoo I/G/Ija/Si/Magala Sad/Mag/Ko/Ho/Ra/Lig. Sad/Mag/Ko/Ho/Ra/Fed. Sad/Mag/Ko/Ho/Ra/Wal. %
Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra.
1 M/Adamaa
2 M/Bushooftuu
3 M/Dukaam
4 M/Galaan
5 M/Mojoo
6 M/L/Xafoo
7 M/Sulultaa
8 M/Buraayuu
9 M/Sabbataa
10 M/Holoota
11 M/Walisoo
12 m/Jimma
13 m/Naqamtee
14 M/Shashamannee
15 M/Baatuu
16 M/Roobe
17 M/Asallaa
18 M/Amboo
Ida.Waligalaa

 

 

 • Oreenteeshinii Hojii Misoomaa IMX Sadarka Aanaairaattii Kenaamee ilaalchisee

 

T/L Godinaa Bayinaa Aanaa Gaggeesaa Dubartootaa kaan Dh/Hadhoo Sad/Aana/Ko/Ho/Ra/Lig. Sad/Aana/Ko/Ho/Ra/Fed. Sad/Aana/Ko/Ho/Ra/Wal. %
Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra.
1 Sha/Kaabaa
2 G/A/N/F
3 Arsii
4 Ar/Lixaa
5 Sh/Bahaa
6 Sh/Lixaa
7 Ha/Bahaa
8 Ha/Liixaa
9 Jimmaa
10 I/A/B
11 Gujii
12 Gujii Liixaa
13 Booranaa
14 Sh/Ki/Li
15 Wa/Bahaa
16 Wa/Lixaa
17 Qeelam
18 Buuno Badalee
19 Baalee
20 Ho/Guduruu
Id.Waligalaa

 

 

 • Gucaa Dubartootaa Hojii Dhabidoota Hojii IMX Idiileerrattii Gurma’an Itti Fudhatan  

 

T/L Godinaa Kan Galma’aan Kan Calalamee Dig. Kan Calalamee Dip. Dip. Gadi kan calalme Ida’amaa waligala %
Dig. Dip. Dip. Gadii
Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra.
1 Sha/Kaabaa
2 G/A/N/F
3 Arsii
4 Ar/Lixaa
5 Sh/Bahaa
6 Sh/Lixaa
7 Ha/Bahaa
8 Ha/Liixaa
9 Jimmaa
10 I/A/B
11 Gujii
12 Gujii Liixaa
13 Booranaa
14 Sh/Ki/Li
15 Wa/Bahaa
16 Wa/Lixaa
17 Qeelam
18 Buuno Badalee
19 Baalee
20 Ho/Guduruu
Ida. Waligalaa

 

 

 • Gucaa Dubartootaa Hojii Dhabidoota Hojii IMX Idiileerrattii Gurma’an Itti Fudhatan  

 

T/L Ma/Magalaa Kan Galma’aan Kan Calalamee Dig. Kan Calalamee Dip. Dip. Gadi kan calalme Ida’amaa waligala %
Dig. Dip. Dip. Gadii
Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra.
1 M/Adamaa
2 M/Bushooftuu
3 M/Dukaam
4 M/Galaan
5 M/Mojoo
6 M/L/Xafoo
7 M/Sulultaa
8 M/Buraayuu
9 M/Sabbataa
10 M/Holoota
11 M/Walisoo
12 m/Jimma
13 m/Naqamtee
14 M/Shashaman
15 M/Baatuu
16 M/Roobe
17 M/Asallaa
18 M/Amboo
Ida. Waligalaa

 

 

 • Gucaa Dubartootaa Hojii Dhabidoota Itti Fudhamu Kaan galima’aan Umrii 18-34

 

T/L Ma/Magalaa Dig. Dip. Dip. Gadii ta’aan Kan Calalamee Dig. Kan Calalamee Dip. Dip. Gadi kan calalme Ida’amaa waligala %
Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra.
1 M/Adamaa
2 M/Bushooftuu
3 M/Dukaam
4 M/Galaan
5 M/Mojoo
6 M/L/Xafoo
7 M/Sulultaa
8 M/Buraayuu
9 M/Sabbataa
10 M/Holoota
11 M/Walisoo
12 m/Jimma
13 m/Naqamtee
14 M/Shashamannee
15 M/Baatuu
16 M/Roobe
17 M/Asallaa
18 M/Amboo
Ida. Waligalaa

 

 

 • Dubartootaa Hojii IMX Idileetiin Gurma’aan  

 

T/L Godinaa Kaan Ijaraaman Gosaa Hojii Irrattii Hijaaramanii Hojii Qabatamaatii Galaan Cara.Hojii.Mootumaa
Hojii Dhabii Hojii Yeeroo Gos/Hoji/Qonarattii Boba’a Manufakcharingittii Konstrakshinittii Daldalaa Tajaajilaa
Ka. Ra. Ka. Ra Ka. Ra. Ka. Ra Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra.
1 Sha/Kaabaa
2 G/A/N/F
3 Arsii
4 Ar/Lixaa
5 Sh/Bahaa
6 Sh/Lixaa
7 Ha/Bahaa
8 Ha/Liixaa
9 Jimmaa
10 I/A/B
11 Gujii
12 Gujii Liixaa
13 Booranaa
14 Sh/Ki/Li
15 Wa/Bahaa
16 Wa/Lixaa
17 Qeelam
18 Buuno Badalee
19 Baalee
20 Ho/Guduruu
Ida.Waligalaa

 

 

 • Dubartootaa Hojii IMX Idileetiin Gurma’aan  

 

T/L Ma/Magalaa Kaan Ijaraaman Gosaa Hojii Irrattii Hijaaramanii Hojii Qabatamaatii Galaan Cara.Hojii.Mootumaa
Hojii Dhabii Hojii Yeeroo Gos/Hoji/Qonarattii Boba’a Manufakcharingittii Konstrakshinittii Daldalaa Tajaajilaa
Ka. Ra. Ka. Ra Ka. Ra. Ka. Ra Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra.
1 M/Adamaa
2 M/Bushooftuu
3 M/Dukaam
4 M/Galaan
5 M/Mojoo
6 M/L/Xafoo
7 M/Sulultaa
8 M/Buraayuu
9 M/Sabbataa
10 M/Holoota
11 M/Walisoo
12 m/Jimma
13 m/Naqamtee
14 M/Shashamannee
15 M/Baatuu
16 M/Roobe
17 M/Asallaa
18 M/Amboo
Ida.Waligalaa

 

0.10. Shamaraan Dargaggootaa 18-34 Fandii Iraattii Kan Gurma’aan

T/L Ma/Magalaa Hubannoo keenamee Dig. Hubannoo keenamee Dip. Dip. Gadii Kan Bizinazii Pila/ qophesee Gos/Hoji/Qonarattii Boba’a Manufakcharingittii Konstrakshinittii Daldalaa Cara.Hojii.Mootumaa
Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra.
1 M/Adamaa
2 M/Bushooftuu
3 M/Dukaam
4 M/Galaan
5 M/Mojoo
6 M/L/Xafoo
7 M/Sulultaa
8 M/Buraayuu
9 M/Sabbataa
10 M/Holoota
11 M/Walisoo
12 m/Jimma
13 m/Naqamtee
14 M/Shashamannee
15 M/Baatuu
16 M/Roobe
17 M/Asallaa
18 M/Amboo
Ida.Waligalaa

 

 

 • Qusaanaa fi Liiqii dubartootaa IMX idileetiif gurma’aniif Keenamee Ilalchise

 

T/L Godinaaf Mag. % 10 kan Qusataan Nama Meeqaa Malqaa Liiqi kenaamee Osoo Hi fudhattin hafaan Sababaa isaa
Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra.
1 M/Adamaa
2 M/Bushooftuu
3 M/Dukaam
4 M/Galaan
5 M/Mojoo
6 M/L/Xafoo
7 M/Sulultaa
8 M/Buraayuu
9 M/Sabbataa
10 M/Holoota
11 M/Walisoo
12 m/Jimma
13 m/Naqamtee
14 M/Shashamann
15 M/Baatuu
16 M/Roobe
17 M/Asallaa
18 M/Amboo
Ida. Waligalaa

Dubartootaa Hojittii Galchuufi Rakkoo Nu Qunamaa Jiruu Gamaa Calaliittin Dhiyeesittiin Raakkoo Ilaalchaatiin Waal Qabatee Jiru Bareefaamaan Akka Dhiyaatu.

 

 

 • Qusaanaa fi Liiqii dubartootaa IMX idileetiif gurma’aniif Keenamee Ilalchise

 

T/L Godinaaf Mag. % 10 kan Qusataan Nama Meeqaa Malqaa Liiqi kenaamee Osoo Hi fudhattin hafaan Sababaa isaa
Ka. Ra. Ka. Ra. Ka. Ra.
1 Sha/Kaabaa
2 G/A/N/F
3 Arsii
4 Ar/Lixaa
5 Sh/Bahaa
6 Sh/Lixaa
7 Ha/Bahaa
8 Ha/Liixaa
9 Jimmaa
10 I/A/B
11 Gujii
12 Gujii Liixaa
13 Booranaa
14 Sh/Ki/Li
15 Wa/Bahaa
16 Wa/Lixaa
17 Qeelam
18 Buuno Badalee
19 Baalee
20 Ho/Guduruu

Dubartootaa Hojittii Galchuufi Rakkoo Nu Qunamaa Jiruu Gamaa Calaliittin Dhiyeesittiin Raakkoo Ilaalchaatiin Waal Qabatee Jiru Bareefaamaan Akka Dhiyaatu.


 

About bilisummaa

Yaa rabbii ilmaan Oromoo haqa garsiisi warra haqa isaa ka dhabe karaa haqaatii fii gootummaan ifirratti falmatee deeffatu godhi!! Baha, Dhiha, Kaabaa fii kibbatti sagalee keenya tokko nuuf taasisi yaa waaqa!!

Check Also

Intensified arrests in Arsi zones, Oromia region under pretext of connections with OLA

In these zones, people who do not support the government’s political views, youths who are …