Abdulbaasix

“IBIDDA RAFE HUUBNI TO’ACHUU KAJEELA!!”

Saphaloo Kadiir irraa Waa malee miti, 'waatoo jala waatu jira' yoo jedhu oromoon koo. Eeyyee! Ilmaan saba kootii, yeroon ammaa…

8 years ago

FINCILLI TAKKA FINIINEE LIGIDU AMNA QABSOO DHEERESSUU DARAN INJIFANNOO QANCARSA. (Kutaa 2ffaa)

FINCILLI TAKKA FINIINEE LIGIDU AMNA QABSOO DHEERESSUU DARAN INJIFANNOO QANCARSA. #OromoProtests         (Kutaa 2ffaa) Barreessaan: Saphaloo Kadiir (2ffaa). Sababni qabbanaa'uu…

8 years ago

KULKULFATA – ASOOSAMA

Barreessaa:- Saphaloo Kadiir KUTAA LAMMAAFFAA(2) Mooraan koollejjichaa yeroo dheeraaf faanaa fi hafuura namaa dheebottee turte, torbaan kana namoota umrii garagaraa…

9 years ago