omn | Bilisummaa.com Oromia Shall Be Free. Dhimma Sabaa
Oduu Haaraya

Tag Archives: omn

najiib zannuun 2

OMN sagantaa Afaan Arabaan tamsaasuun dhugaa ummata keenyaa addunyaa afaan keenya hin beeyne dhageeysisuufi Oromoo addunyaan wal barsiisuuf faaydaa guddaa qaba.

———————————— -Najiib Zannuun Diinoonni Oromoo takkaa rafanii hin beekan. Kan isaan hirriiba dhabaniif cubbuu fi shira xaxuu,akkasumas ummata Oromoo gandaan addaan qooduuf osoo tattaafataniiti. Diina …

Read More »
hawaasa oromoo jidda

Kabaja waggaa 1ffaa OMN magaalaa Jiddaa

——————— Miidiyaa walabaa ummata oromoo OMN eerga hundaa’ee kan wagggaa tokko lakkoofsiise kaleessa magaala jiddaatti sirna hoo’aan kabajamee ooleera. Anis kabaja guyyaa kanaa irraa waanin taajjabe muraasa isiniif qooda. Biyya akkaan gadi bahanii ol deebi’uun rakkoo taate keessatti dargaggeessi oromoo osoo manatti hin hafin kabaja guyyaa kanaatiif magaalota akka Xaa’if , makkaa, jiddaa fi naannawoota …

Read More »
ulfoo

Afeerraa Walgahii Hatattamaa Tokkummaa humnoota bilisummaa Oromiyaa ULFO  irraa  dhihaate.

27/02/2015 060/01//2015       Gara Oromiyaa midea Netwok     Dhaabbiilee siyaasaa kan bilisummaafii walabummaa Oromiyaa tiif qabsaawaniif. -Gootota Qeerroo dargaggootaa,Kan bilisummaa fii Dimocracy, Bulchinsa Mootummaa naannoo Oromiyaa ittin jechuun sobamaa kan ture OPDOs dabalatee kutaalee hawaasa lammiilee Oromiyaa maraaf. Dhimmi:-  Marii Haala  Qabatamaa Yeroo fi Dhaadanno Tigricha obbo Abbaay Tsahaye ilaalchisee  afeeraa marii

Read More »