Afaan Oromo

Afoola Oromoo: Qoosaa kutaa duraa

Qarshii liqeeffataa fi qarshii liqeessaatu jira Qarshii liqeeffataa:-¬†Kanaan booda umrii dheeraa waanan qabu natti hin fakkaatu abjuu ¬†kootiin halkan edaa…

8 years ago