Asfaw Bayyanee

“Wataaddarrii akkamiin Jeneraala ari’a”

Rakkoolee OMN keessatti mudataniiru jedhaman qulqulleessuuf koreen tokko boordii OMNiin dhaabbatee ture. Koreen kunis dhimma kanarratti qorannoo gaggeessuun bu’aa qorannoo isaa…

9 years ago