bareentoo Mohammed

Seenaa yaadannoo Abuubakar Muussaa

Abuubakar Muussaa ABUUBAKAR MUUSSAA WADAAY ROOBAA Abuubakar Muussaa Wadaay Harargee Bahaa, Aanaa Dadar, Leelee Gabaa bakka ja'amtutti Abbaasaa Obbo Muusaa…

8 months ago