Dimokraasii

Dimookraasii, Filannoo fi Angoo Siyaasaa Maaliif Barbaachisa?

------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ‘’Garaagarummaa ilaalchaa mormuun uumaa rabbii mormuu dha’’ .................................................................................................. Mootummoonni Abbaa irree misooma fiduun rakkisaa dha: ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- Namoonni…

8 years ago