Durrii Muussaa

Seenaa gabaabaa Jaal Durrii Muusaa (1945-2015)

Jaal Durriin Abbaa isaa Obbo Abubakar Muusaa Biyyoo fi Haadha isaa aadde Mariyam Shonkor irraa bara 1945 ttiĀ  Oromiyaa bahaa…

8 years ago