fayyaa

Faaydaa Muuzaa

Faaydaa muuza nyaachuun qabu keessaa hanga tokko kunooti

9 months ago

Iitawuu/dhiita’uu hiidda dhiiga lukaa

Maaltu dhibee kanaaf nama saaxila? 1. Saalan dubara ta’uu, 2. Furdina garmalee, 3. Ulfaa’uu, 4. Umuriin dabaalaa deemuu, 5. Yeroo…

9 months ago

Faaydaa yookiin bu’aa tiinii/shookaa kana beeytuu laataa?

tiinii Faaydaa yookiin bu'aa tiinii/shookaa kana beeytuu laataa?1. Akka qorannoon agarsiisutti, warra dhibee sukkaraa gosa 2ffaa qabaniif hedduu gargaarti. Sababni,…

9 months ago

‪#‎OromoProtests‬, Hospitaala Hiwoot faana Harar keessatti tajaajiltoonni fayyaa doktoroonni fi narsoonni wal gayuun mormii isaani gaggeessaa jiran

‪#‎OromoProtests‬,  yeroo ammaa kana hospitaala Hiwoot faana Harar keessatti tajaajiltoonni fayyaa doktoroonni narsoonni wal gahuun mormii isaani gaggeessaa jirani kunoo…

7 years ago

Eboolaan maali? Akkmitti nama qaba? Akkamitti ifirraa eegan….Dr. Abdulsamed Mohammed Yusuf

Eboolaan maali? Eessaarra dhufe? Akkamitti dhufe? Akkamtti nama qaba? Akkamitti firaa eegan? Guuttuu waayee kanaa baruuf gaafiif deebisaa RHO Dr. Abdulsamed…

8 years ago

What is EBOLA?

There is currently an Ebola outbreak putting all of us at risk. Pls help educate all around u by sending…

8 years ago

Haddhooytuun maali?

  Dhukkubni hadhyootuu maali? maalirraa nama qabdi, mallattoon isii qabaachuu hoo, bu'aan isii fii miidhaan isii maal faadha? Akkamitti ifirraa…

10 years ago

Energy drinks may increase blood pressure, change heart’s rhythm

March 24, 2013 (CBS News) — Researchers are warning some energy drink fans that their habit may be taking a…

10 years ago