Galaasaa Dilboo

“Obboo Galaasa Dilboo maal ta’an, maal barbaadu?

  An ammumayyu nama kabajaa guddaa Obboo Galaasa Dilbootiif qabu keessaa tokko. Obboo Galaasaan nama jireenyii isaanii bilisummaa Oromootiif jedhe…

8 years ago