Garrbii Bultoo

GOLA SEENAA KEESSAA …..

Namoota seenaa Uummata Oromoo keessatti seenaa dalaganii darban kaasanii mariyachuun bu'aansaa waa hedduudha... Har'aaf ..... SEENAA GABAABAA SHAALAQAA GARBII BULTOO...qabadhee…

8 years ago