hadhooytuu

Haddhooytuun maali?

  Dhukkubni hadhyootuu maali? maalirraa nama qabdi, mallattoon isii qabaachuu hoo, bu'aan isii fii miidhaan isii maal faadha? Akkamitti ifirraa…

10 years ago