Hajjii

Baankota Toophiyaa fii qormaata barbaacha doolaara hajjii

Ahmaddiin Jabaliin Birriin Toophiyaa, Tyoophiyaan alatti daldalaaf/bittaaf gurgurtaaf fudhatama waan hin qabneef, daldala alatti gaggeeffamuuf maallaqaalee kanneen akka doolaaraa (yuuroo,…

7 months ago

Majlisnni Oromiyaas akkuma ka duraa Zulmii nurratti dalagaa jira

Komii warra hajjii baranaa: Majlisa Oromiyaas tahee ka duraanii ummata saamuu fii malee, ummata tajaajiluuf hin dhabbanne jedhu hujjaajoonni. Qarshii…

8 months ago

BARNOOTA WAA’EE HAJJII IRRAA MURAASA

  = Hajji jechuun Mana Rabbii (Beeytii) dhufaan Zayyaruudha = Hajjiin Arkaana Islaamummaa kheessaa Rukinii tokko = Hajjiin Umrii Namaa…

8 years ago