hangaatuu.com

Hangaatuu.com ISISiin hagoogamte

ISIS:  marsaa (hangaatuu.com) gaazeexeessaa Abdusamaal Suuteen taligamtu qoqqotee seenuun akeekkachiisaa gubbatti maxxanse.. https://youtu.be/UZTAVgL3iiM

9 years ago