HIBIR

Press Release From Caucus of Opposition Parties(COP)

Having Noticed the fundamnetal differences on the approach of the National Dialogue with the government and it's allied Parties, we…

10 months ago

Ibsa Gamtaa Paartilee Mormitootaa Irraa Kenname

Adeemsa raawwii marii biyyaalessaa ilaalchisee garaagarummaa yaadaa mootummaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu gidduu jiru ilaalcha keessa galchuudhaan, yaadaa fi tarsiimoo…

10 months ago