IHADEg

Filmaata bara 2015 IHWEHAT/IHADEG mara injifate jedha..

Abduush Haajitiin Ba’ii filannoo jabn bara 2007 ifa kan taasisan dura taa’aan boordiin filannoo professor Merga Baqqaanaa raga hanga ammaatti…

8 years ago