IIBO

(I.F.L.O) Shoorakeessuuf yeroon isaa dhumee jira.

Waan hin barreeyfamin Dubbisanii sodaa hin¬†jirre Uumuudhaan Mooraa Qabsoo A.I.B.O ¬† (I.F.L.O) Shoorakeessuuf yeroon isaa dhumee jira. Ibsa Koree Dandamachiiftuu…

8 years ago