Jawaar Mohamed

“Wal dhabdeen siyaasaa mariin malee madfiidhaan hin furamu.”

Dhumaatiin ummataa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti maaf hin dubbanne komiin jedhu hedduutu dhufa. Gama tokkoon komii sirriiti. Gama biraan…

3 months ago

Jawaar Mohamed haala Oowwaan simatame

Rogeessi siysasaa fii miseensi KFO Obboo Jawaar Mohamed nagayaan gara magaalaa isaa ta dur seene. https://youtu.be/enTYJ3VkM64

8 months ago

“Toophiyaan qilee haa seentuu malee abadan barcuma jalatti hin qabnu!”

https://www.youtube.com/watch?v=zfjodErGVe0

8 months ago

Jawaar Mohamed: “Oromoo nama na qeequuf jettanii wal hin fixina”

https://www.youtube.com/watch?v=YRBQz60ow3c "Warra miidiyaa hawaasaarratti na arrabsu dura hin dhaabbatinaa. Ana ittisuu dhiisaa. Ani yaada koo dhiyeessa. Warri naan mormuus, na…

8 months ago

Confidential info. about OMN

By Dr. Salamoon Ungashe Dr. Birhanu Dirbaba is supposedly the editor in chief for OMN. But in reality Jawar has…

8 years ago

Jawaar Mohamed ”Yoo miidiyaa kana keessa jiraachun kiyya gufuu ka tahu tahe hanga dhimmi kun qoratamee furmaanni kennamutti miidiyicha keessaa nan baha” jedha

Waa'ee OMN Guyyaa November 23, 2014 mariin waa'ee OMN magaalaa lakkuu Galma Hawaasa Oromoo MN keessatti saatii 2 irraa jalqabee…

8 years ago