Juneeydii Saaddoo

Gantuu garaa qofaa Dhagayi Siif himee…

Gariin mataan du’ee Qaata awwaalmee. Seenaa tokko hinqabuu ilma abaaramee. Rabbi nurraa darbee Nukeessaa haqamee. Garii hin agarree Bakka isiin…

8 years ago