Leenjisoo Horo

Oromiyaa: The Land of Great Revolutionary Nationalists

Leenjiso Horo May 10, 2023 Oromiyaa is a land of great freedom fighters, the land of patriots. It is the…

1 year ago

Guyyaa Yaadannoo Sanyii Duguuggaa Oromoo Milkeessuuf Rakkinnaa fi Carraa Jiran

                      Leenjisoo Horoo        Ebla 10, 2023 Mata-dureen kun, yaadannoon guyyaa sanyii duguuggaa Oromoo barbaachisummaa isaa fi bu’aa isaa, rakkinnaa guyyaa…

1 year ago

A call on the Oromo elites to promote Oromo Extermination Memorial Day

By Leenjiso HoroMarch 13, 2023This call on the Oromo elites is to urge them to actively promote, advocate, and campaign…

1 year ago