Mohammad Umar Qaadii

BUBBULTUS SEENAAN NAMA HIN IRRAANFATTU!

  Nama qooda guddaa qabsoo Oromootiif gumaachee, garuu waa'een isaa hin himamin yoo jiraate nama suuraa irratti argitan kana; Mohammad…

7 years ago