Qsoo

Haala yeroo ammaa deemaa jiru kanarraa maal hubachuu fi barachuu dandeenya?

Abdii Boruutiin Qabsoon Bilisummaa Oromoo (QBOn) erga jalqabee kaasee hanga har’aatti, bu’aa ba’ii baay’ee keessa dabree akka sadarkaa kana gahe…

10 years ago