siyaasaa

Kutaa 2ffaa: Siyaasa gantummaa fi gartummaa to`achuun tokkummaa moraa qabsoo bilisummaa Oromoo (QBO) dhugoomsa

  Zakaariyaas Mulataa fi Malkamuu Jaatee Caamsaa 2013, Oromiyaa     2.  Sochilee QBO takaluu kessatti qooda siyaasa gartummaa  …

10 years ago

KAAYOO OROMOO FAALLEYSUUN HIN DANDAYAMU

Ibsa  KY- ABO Gaafiin Oromoo gaafii abbaa biyyummaati malee gaafii mirga lammummaa Tophia kadhachuutii miti. Oromoon wanni qabsaawuuf biyya humnaan…

10 years ago

Walittibaqinsa, Tokkummaa, Tumsa (Waa Taa Taa) – kutaa lammaffaa

  Abdii Boruutiin Kutaa lammaffaa:  Gayeen ULFO sarana maali? Egereen isaa hoo?  Mata duree Waa Taa Taa kana jalatti kutaa duraa…

10 years ago

Tokkummaan jaarmayoota fi qabsaa’ota Oromoo akkamitti ijaaramuu danda’a?

  Abdii Boruutiin Kutaa lammaffaa – Lammiileen Oromoo maal jedhu? Mata duree kana jalatti isa kutaa duraa keessatti "gaafii guddaa…

10 years ago

What Does Being Ethiopian Mean To You?

Following the recent protests supporting the release of Oromo political leaders in Ethiopia, Nuunja Kahina, female Amazigh reporter at This…

10 years ago